Akkoord bereikt over roaming per 2017, netneutraliteit

Europe-600×250

Er is een voorlopig akkoord bereikt tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over het schrappen van retail roaming tarieven in de 28 EU-lidstaten per 15 juni 2017. Dat schrijft de Europese Commissie op haar website. Er is maandenlang onderhandeld over een compromis. Vanaf 15 juni 2017 betalen consumenten hun operator in elk van de EU-lidstaten dezelfde tarieven voor bellen, sms’en en mobiel internet als op de thuismarkt.

Lagere roaming caps in 2016
Met ingang van april 2016 worden de huidige retail tariefplafonds voor roaming aangepast. In beginsel gaat roaming uit de eigen bundel, totdat een bepaalde hoeveelheid overschreden wordt.

Voorbij die niet nader omschreven fair use limiet mogen operators dan een tariefopslag berekenen van 0,05 euro per minuut (excl BTW) voor bellen, 0,02 euro per minuut voor verstuurde sms en 0,05 euro per MB voor mobiel internet. Dit zijn de meerkosten op de binnenlandse tarieven.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bellen en gebeld worden. De binnenlandse tarieven dienen als uitgangspunt. Voor gebeld worden zou deze regel neerkomen op gratis plus 5 cent per minuut.

De Europese Commissie heeft het mandaat gekregen om vast te stellen wat fair use is en wat gewoon verbruik is. De toelichting maakt duidelijk dat permanente roaming hoe dan ook beschouwd zal worden als ongewoon.

Deze regeling komt in de plaats van de Roam-Like-At-Home constructie, de mogelijkheid voor eindgebruikers om een beperkt deel van het verbruik uit de eigen bundel te halen.

Het akkoord laat de alternatieve roaming-bundels ongemoeid. Ook die bundels moeten gemiddeld wel onder het Eurotarief blijven, ook als dat verlaagd wordt. Het stelsel van verplichte tariefmeldingen en de veiligheidsklep van 50 euro (excl. BTW) aan roamingkosten blijven bestaan.

Al met al vormt de uniforme verlaging van de gereguleerde tarieven een relatief kleine ingreep. Alle andere voorstellen, inclusief RLAH, zouden hebben geleid tot aanzienlijke kosten voor implementatie, voor een vrij korte periode. De operators hebben na het vorige pakket aanzienlijke kosten gemaakt voor de ‘local break out’, regulering die in de praktijk helemaal niet is doorgezet.

De Europese Commissie, gesecondeerd door Berec, begint zo snel mogelijk aan de analyse om de wholesale structuur voor roaming aan te passen. Dat is noodzakelijk voor de volgende stap, het volledig uitvlakken van de verschillen per 15 juni 2017.

Dat wordt anderhalf jaar later dan de symbolische en ambitieuze datum van 12 december 2015 die het Europees Parlement voor ogen had toen het in april 2014 over roaming stemde. Deze wijzigingen komen uit de evaluatie van Roaming III, het akkoord uit 2012. Dat stond sowieso op de agenda voor een herziening.

De operators krijgen een vorm van bescherming tegen excessief roaming verbruik en tariefarbitrage. Die maatregelen moeten voorkomen dat eindgebruikers permanent gaan roamen op een simkaart uit een van de goedkopere landen.

Er is ook overeenstemming bereikt over de vorm van netneutraliteit die in de EU-lidstaten dient te worden doorgevoerd. Voor het eerst komt er een definitie van netneutraliteit in de Europese wetgeving te staan. Aanbieders van internet moeten voortaan al het internetverkeer gelijk behandelen, zonder blokkeren of afknijpen. Op die regel komt wel een limitatief aantal uitzonderingen, net als in de Nederlandse wet. Regulier netwerkmanagement blijft mogelijk. Ook kunnen er maatregelen volgen uit een wettelijk voorschrift, zoals blokkades tegen kinderporno en het indammen van cybercrime.

Voorrang tegen betaling, Paid Prioritisation, wordt niet toegestaan. De tekst maakt echter geen melding van Zero rating, het gratis maken van toepassingen of diensten. Dat impliceert dat die praktijk kan blijven bestaan. Verder zijn er tijdens de triloog op 29 juni tussen de drie partijen afspraken gemaakt over betere consumentenbescherming , zoals meldingen aan consumenten over hun bel-, sms- en internetverbruik buiten het eigen land en de mogelijkheid om overtredingen van netneutraliteitsregels te melden.

Telecoms Single Market
De Europese Commissie en het Europees Parlement (EP) willen in eerste instantie per eind 2015 al een einde aan de retail roaming tarieven. De Europese Raad, die de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigd, wilde pas per eind 2018 dat deze tarieven geschrapt werden. Er is maandenlang onderhandeld over een compromis. Schrappen van roaming-tarieven en invoeren van regulering voor netneutraliteit waren de enige overgebleven elementen uit het Telecoms Single Market hervormingspakket voor de EU-telecommarkt van voormalig Europees Commissaris Neelie Kroes, in september 2013 gepubliceerd.

De Europese Raad heeft op 26 juni van dit jaar wel ingestemd met de in mei gepubliceerde strategie voor de Digital Single Market. Die gemeenschappelijke markt is een topprioriteit van de huidige Commissie. EU-vice president Andrus Ansip en EU commissaris Günther Oettinger komen tot en met eind 2016 met voorstellen op zestien verschillende onderdelen. Een volledig uitgewerkte gemeenschappelijke markt voor digitale goederen en diensten levert een economische meerwaarde van 415 miljard euro per jaar en honderdduizenden nieuwe banen, stelt de Commissie.

EC verwelkomt akkoord
Andrus Ansip, Vice-president van de EC en verantwoordelijk voor de Digital Single Market, stelt het akkoord te verwelkomen. Zijn college Günther Oettinger (Digitale Economie en Maatschappij) sprak zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Zij wijzen onder meer op de voordelen die stapsgewijze verlagingen van de maximale retail roamingtarieven de afgelopen jaren aan consumenten en bedrijven hebben gebracht..

Sinds 2007 zijn de maximumtarieven voor roaming (bellen, sms, data) met 80 procent gedaald. Data roaming is zelfs 91 procent goedkoper geworden. Met tussenstappen wordt toegewerkt naar het afschaffen van de retail roaming tarieven. Per april 2016 kunnen operators nog maar een klein roamingbedrag op de binnenlandse tarieven leggen: vijf eurocent per belminuut, twee eurocent per sms en vijf eurocent per MB data (exclusief BTW). Dat is 75 procent goedkoper dan de huidige maximumtarieven.

Netneutraliteit
De Commissie claimt ook dat de EU voortaan de strengste regulering ter wereld inzake netneutraliteit heeft. Onder de nieuwe regels voor netneutraliteit mogen operators geen internettoegang weigeren aan betalende klanten, mag toegang tot websites of content niet geweigerd worden (tenzij het gaat om illegale content of kinderporno), mag internetverkeer niet worden afgeknepen en mogen operators geen geld vragen voor sneller dataverkeer via het publieke internet. Dit betekent bijvoorbeeld dat Netflix geen sneller streaming videoverkeer voor zijn klanten mag ‘inkopen’ bij een ISP, wat mogelijk ten koste gaat van de bandbreedte van andere aanbieders van streaming video.

Wel mogen ISP’s en operators gespecialiseerde diensten zoals Internet TV  en niet nader omschreven ‘innovatieve applicaties’ tegen aparte tarieven aanbieden, zolang dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het publieke internet. In de Nederlandse wetgeving is ook dit laatste element niet toegestaan.

Het is de bedoeling dat de regels inzake netneutraliteit ingaan op het moment dat de betreffende verordening gepubliceerd wordt, naar verwachting op 30 april 2016. Hoewel het akkoord nu gesloten is, moeten de Europese Raad en het EP de volledige tekst nog officieel goedkeuren. Daarna moet de goedgekeurde tekst nog in de talen van de 28 EU-lidstaten vertaald worden en gepubliceerd worden in het Official Journal, waarna de tekst kracht van wet krijgt.

Bron: Telecompaper

Naar boven